El primer factor en què m’ha ajudat el taller sociolaboral a abandonar l’alcohol ha estat la disciplina. Per una elemental norma de convivència i respecte cap als altres cal acudir sobri. Allà he après que sóc més, molt més que un ésser lligat a una ampolla, que podem conviure amb els nostres semblants i que som capaços de crear bellesa mitjançant les nostres petites i personals obres d’art.