blog02

Fundació Salut i Comunitat

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) és una entitat sense ànim de lucre, registrada amb el núm 08/325 a l’Alt Protectorat de Fundacions de l’Estat, compromesa amb la societat, controlada, avalada i subvencionada per diferents administracions que confien des de fa anys en els nostres serveis. És una entitat solvent, reconeguda, prestigiosa i que forma part de la XAD “Xarxa d’Atenció a les Drogodependències” (Xarxa d’Atenció a les Drogodependències) de la Generalitat de Catalunya.

En el circuit de tractament de les addiccions treballa un equip multidisciplinari de gairebé 100 persones compost per professionals de la psiquiatria, la psicologia, l’educació social, el treball social, monitors, auxiliars, etc. garanteixen la màxima qualitat i professionalitat dels nostres tractaments.

Valors i diferències

Circuit de centres propi

Una de les principals avantatges diferencials amb què compta la FSC és la d’oferir una xarxa pròpia d’atenció integral en addiccions, compost per 6 serveis especialitzats que es complementen, proporcionant als usuaris el recurs específic apropiat per a cada moment del seu procés de rehabilitació.

Més de 30 anys d'experiència

Oferim programes terapèutics que apliquen metodologies i tècniques d’intervenció en drogodependències confirmades com les més eficaces, avalades per 30 anys d’experiència d’FSC en aquest àmbit, la col·laboració constant amb Universitats i centres de formació i investigació.La FSC compta amb un equip estable i consolidat de professionals experts en drogodependències.

Treball amb les famílies

Un valor fonamental de la Xarxa Integral d’Atenció a Addiccions de la Fundació Salut i Comunitat és el treball amb les famílies. En molts dels casos vam començar a atendre primer a les famílies, ajudant-los a generar els canvis necessaris perquè el pacient es decideixi a demanar tractament per al seu drogodependència, ja que els familiars necessiten tanta atenció com el mateix pacient identificat.

Vols superar la teva addicció?

Confia en nosaltres. Truca’ns o omple el nostre formulari de contacte per sol·licitar una primera consulta.

Are you ready for a consultation?

Your treatment will be performed by licensed therapist. Schedule your appointment now!